SUNČANI DANI I SUPER POPUSTI! KUHALA I TOSTERI-50%

Analiza vode

ANALIZA VODE

Navedeni testovi su certificirani od strane Ureda za kvalitetu vode u Francuskoj (engl. Office for Water Quality of France) i proveo ih je Odjel za okolišnu i hidrološku analizu Sveučilišta u Parizu.
Iste testove proveli su i ostali brojni europski nezavisni laboratoriji u zemljama distribucije u Europskoj Uniji: Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji, te su obvezni prema propisima generalnog europskog dobavljača.

Kemijski element Prije filtracije Nakon filtracije
Toksična otapala
Trihalometan 0,1 mg/L -
Trikloretan 0,1 mg/L -
1,1,1 Trikloretan 0,03 mg/L -
Tetrakloretilen 0,01 mg/L -
Diklormetan 0,02 mg/L -
Veoma toksična otapala
Benzen 0,01 mg/L -
Toluen 0,7 mg/L -
Etil benzene 0,3 mg/L -
Ksilen 0,5 mg/L -
1,1 Dikloretilen 0,03 mg/L -
Tetraklorugljik 0,002 mg/L -
Pesticidi - insekticidi
Diazinon 0,02 mg/L -
Malation 0,25 mg/L -
Paration 0,06 mg/L -
Fenitrotion 0,04 mg/L -
Karbaril 0,07 mg/L -
Ugljikovodici
Fenol 0,005 mg/L -
Veoma toksična otapala
Živa 0,001 mg/L -
Olovo 0,05 mg/L -
Arsen 0,05 mg/L -
Kadmij 0,01 mg/L -
Kalijev cijanid 0,01 mg/L -
Aluminij 0,2 mg/L -
Nitrat 10 mg/L 1 mg/L
Veoma toksična otapala
Živa 0,001 mg/L -
Olovo 0,05 mg/L -
Arsen 0,05 mg/L -
Kadmij 0,01 mg/L -
Kalijev cijanid 0,01 mg/L -
Aluminij 0,2 mg/L -
Nitrat 10 mg/L 1 mg/L
Aluminij 0,2 mg/L 1 mg/L
Nitrat 10 mg/L 1 mg/L
Veoma toksična otapala
Živa 0,001 mg/L -
Olovo 0,05 mg/L -
Mikrobiološka analiza vode
Analit Kriterij Rezultat
Mezofilne baterije, 22 °C <100,00 cfu/mL <100,00 cfu/mL
Mezofilne baterije, 37 °C <20,00 cfu/mL <20,00 cfu/mL
Escherichia coli <1,00 cfu/100 mL <1,00 cfu/100 mL
Koliformi <1,00 cfu/100 mL <1,00 cfu/100 mL
Pseudomonas aeruginosa <1,00 cfu/100 mL <1,00 cfu/100 mL

NAPOMENA: EVA filter se ne preporučuje za filtraciju bunarske vode koja je mikrobiološki vrlo loše kvalitete (sadrži povećanu koncentraciju koliformnih bakterija i ostalih patogenih bakterija).
U tom slučaju preporučujemo destilator vode.

preloader